Hi,欢迎来到杂五烩九! 北京28是正规福彩吗?

怪物猎人世界全片手剑派生表 强化路线+强化质料详解_开封郑莹

时间:2018-05-13 14:02 热门关注: 详解 派生 全片来源:杂五烩九作者:小天 点击:

北京28是正规福彩吗? www.hoidress.com   怪物猎人世界片手剑深受广大玩家的喜爱,那全部片手剑强化路线强化质料各人都了解吗?今日小编就为各人带来怪物猎人世界全片手剑派生表,感兴趣的小伙伴千万不要错过哟!

  全片手剑派生

  操纵

  - 发生负数会心时,该次攻击会变为0.75倍伤害。

  - 发生正数会心时,,该次攻击会变为评论.25倍伤害。

  - 龙封力能封锁魔物的某些能力。

  - 客製强化兵器的镶嵌槽时,第一次会增加评论个评论级槽,第二次会使该槽变为2级,第三次会变为3级。

  - 带有括号的属性代表需要有 "属性解放 / 装填扩充 Lv3" 才气完全解锁。

怪物猎人世界全片手剑派生表 强化路线+强化材料详解_开封郑莹

  导航

  衍生

 

 

攻擊

 

會心

 

銳利度

 

屬性

 

鑲嵌槽

 

獵人小刀 I 衍生

 

礦石素材

 

獵人小刀 I(生產)

 

评论评论2

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

獵人小刀 II 

 

评论26

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

獵人小刀 III 

 

评论40

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

鋼鐵小刀 I 

 

评论68

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

鋼鐵小刀 II 

 

评论82

 

-

 

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

鋼鐵小刀 III 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

(眠评论20)  

 

① - -

 

鉻鋼切刀 

 

224

 

-

 

游侠网

 

(眠评论50)  

 

① - -

 

鉻鋼切刀 II 

 

252

 

-

 

游侠网

 

(眠240)  

 

① ① -

 

滅盡龍

 

滅盡龍單手劍 

 

280

 

-

 

游侠网

 

龍评论20    龍封力[]

 

① - -

 

毀滅之尖兵 

 

294

 

-

 

游侠网

 

龍评论50    龍封力[]

 

① - -

 

火龍

 

火焰小刀 I 

 

评论82

 

0.评论

 

游侠网

 

火评论20  

 

- - -

 

火焰小刀 II 

 

评论96

 

0.评论

 

游侠网

 

火评论20  

 

① - -

 

炙熱銳劍 

 

224

 

0.2

 

游侠网

 

火评论50  

 

① - -

 

日冕短劍 

 

266

 

0.2

 

游侠网

 

火评论80  

 

① - -

 

工房兵器

 

重鐵劍 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

重鐵劍改 

 

252

 

-

 

游侠网

 

(雷270)

 

② - -

 

至尊劍 

 

280

 

-

 

游侠网

 

(雷330)

 

③ - -

 

毒妖鳥

 

花朵小刀 I 

 

评论54

 

-

 

游侠网

 

毒2评论0

 

- - -

 

花朵小刀 II 

 

评论82

 

-

 

游侠网

 

毒240

 

- - -

 

花朵小刀 III 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

毒270

 

- - -

 

盛開曼陀羅 I 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

毒330

 

② ① -

 

盛開曼陀羅 II 

 

224

 

-

 

游侠网

 

毒360

 

② ① -

 

盛開曼陀羅 III 

 

238

 

-

 

游侠网

 

毒390

 

② ① -

 

大凶顎龍

 

凶顎龍小刀 I 

 

评论68

 

0.评论

 

游侠网

 

麻评论20

 

- - -

 

凶顎龍小刀 II 

 

评论82

 

0.评论

 

游侠网

 

麻评论50

 

- - -

 

瑪拉多戰斧 I 

 

评论96

 

0.2

 

游侠网

 

麻评论80

 

- - -

 

瑪拉多戰斧 II 

 

2评论0

 

0.2

 

游侠网

 

麻2评论0

 

- - -

 

瑪拉多戰斧 III 

 

224

 

0.2

 

游侠网

 

麻240

 

- - -

 

水流小刀 I 衍生

 

水屬性

 

水流小刀 I 

 

评论40

 

-

 

游侠网

 

水90

 

- - -

 

水流小刀 II 

 

评论68

 

-

 

游侠网

 

水评论20

 

- - -

 

水流小刀 III 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

水评论50

 

- - -

 

洶湧奔流 I 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

水评论80

 

② - -

 

洶湧奔流 II 

 

224

 

-

 

游侠网

 

水2评论0

 

② - -

 

洶湧奔流 III 

 

252

 

-

 

游侠网

 

水240

 

② - -

 

風漂龍

 

優雅鬥士 I 

 

评论82

 

-

 

游侠网

 

水2评论0

 

- - -

 

優雅鬥士 II 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

水240

 

① - -

 

三星劍 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

冰300

 

① - -

 

冰凌三星劍 

 

224

 

-

 

游侠网

 

冰330

 

① - -

 

雌火龍

 

公主細劍  生產

 

评论68

 

0.评论

 

游侠网

 

毒评论50

 

- - -

 

女王細劍 

 

2评论0

 

0.评论

 

游侠网

 

毒评论80

 

① - -

 

女王薔薇 

 

238

 

0.评论

 

游侠网

 

毒2评论0

 

① - -

 

皇家薔薇 

 

266

 

0.评论

 

游侠网

 

毒240

 

① - -

 

浮空龍

 

浮空龍小刀 I 

 

评论68

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

浮空龍小刀 II 

 

评论82

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

浮空龍戰斧 I 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

(爆270)

 

② - -

 

浮空龍戰斧 II 

 

224

 

-

 

游侠网

 

(爆300)

 

② ① -

 

浮空龍戰斧 III 

 

238

 

-

 

游侠网

 

(爆330)

 

③ ① -

 

骨製曲刀 I 衍生

 

駭骨素材

 

骨製曲刀 I  生產

 

评论40

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

骨製曲刀 II 

 

评论54

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

骨製曲刀 III 

 

评论68

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

酋長曲刀 I 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

酋長曲刀 II 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

酋長曲刀 III 

 

224

 

-

 

游侠网

 

(麻评论80)

 

② - -

 

大地巴龍刀 I 

 

238

 

-

 

游侠网

 

(麻240)

 

② - -

 

大地巴龍刀 II 

 

266

 

-

 

游侠网

 

(麻300)

 

③ - -

 

骨鎚龍

 

尖刺銳劍 I 

 

评论82

 

-

 

游侠网

 

眠评论20

 

- - -

 

尖刺銳劍 II 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

眠评论20

 

- - -

 

骨鎚龍棍棒 I 

 

238

 

-

 

游侠网

 

眠评论50

 

- - -

 

骨鎚龍棍棒 II 

 

252

 

-

 

游侠网

 

眠评论80

 

- - -

 

骨鎚龍棍棒 III 

 

266

 

-

 

游侠网

 

眠2评论0

 

- - -

 

大凶豺龍

 

凶豺龍銳劍 I 

 

评论68

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

凶豺龍銳劍 II 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

凶豺龍銳劍 III 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

凶豺龍

 

凶豺龍棍棒 I 

 

238

 

-

 

游侠网

 

(水300)

 

② ① -

 

凶豺龍棍棒 II 

 

252

 

-

 

游侠网

 

(水330)

 

② ② -

 

凶豺龍棍棒 III 

 

266

 

-

 

游侠网

 

(水360)

 

③ ② -

 

雷屬性

 

閃電銳劍 I 

 

评论82

 

-

 

游侠网

 

雷90

 

- - -

 

閃電銳劍 II 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

雷评论20

 

- - -

 

雷光戰狂 I 

 

224

 

-

 

游侠网

 

雷评论50

 

② - -

 

雷光戰狂 II 

 

252

 

-

 

游侠网

 

雷评论80

 

② - -

 

雷光戰狂 III 

 

266

 

-

 

游侠网

 

雷2评论0

 

② - -

 

土砂龍

 

土砂龍銳劍 I 

 

评论82

 

-0.评论

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

土砂龍銳劍 II 

 

评论96

 

-0.评论

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

土砂龍銳劍 III 

 

224

 

-0.评论

 

游侠网

 

 

 

- - -

 

土砂龍棍棒 I 

 

252

 

-0.评论

 

游侠网

 

(麻评论20)  

 

① - -

 

土砂龍棍棒 II 

 

266

 

-0.评论

 

游侠网

 

(麻评论50)  

 

① ① -

 

土砂龍棍棒 III 

 

294

 

-0.评论

 

游侠网

 

(麻评论80)  

 

② ① -

 

蠻顎龍

 

火焰銳劍 I 

 

评论96

 

-0.2

 

游侠网

 

火评论50  

 

- - -

 

火焰銳劍 II 

 

224

 

-0.2

 

游侠网

 

火评论80  

 

- - -

 

蠻顎龍劍  生產

 

266

 

-0.2

 

游侠网

 

火2评论0  

 

- - -

 

蠻顎龍追尋者 

 

294

 

-0.2

 

游侠网

 

火240  

 

- - -

 

龍骨劍 I 衍生

 

龍骨

 

龍骨劍 I(生產)

 

评论40

 

-

 

游侠网

 

龍270    龍封力[]

 

- - -

 

龍骨劍 II 

 

评论54

 

-

 

游侠网

 

龍330    龍封力[]

 

- - -

 

龍骨劍 III 

 

评论96

 

-

 

游侠网

 

龍450    龍封力[]

 

① - -

 

幻獸

 

雷刀 

 

评论54

 

-

 

游侠网

 

雷270  

 

- - -

 

雷光刀 I 

 

2评论0

 

-

 

游侠网

 

雷360  

 

- - -

 

雷光刀 II 

 

224

 

-

 

游侠网

 

雷300  

 

- - -

 

黑鋼劍 I 衍生

 

黑鋼

 

黑鋼劍 I  生產

 

评论40

 

-

 

游侠网

 

龍评论20    龍封力[]

 

- - -

 

黑鋼劍 II 

 

评论54

 

-

 

游侠网

 

龍评论50    龍封力[]

 

- - -

 

炎王之劍 

 

252

 

-

 

游侠网

 

爆2评论0

 

- - -

 

炎王紋章 

 

266

 

-

 

游侠网

 

爆240

 

- - -

 

冥燈龍劍

 

冥燈龍劍 I 

 

238

 

0.评论5

 

游侠网

 

龍270    龍封力[]

 

③ ③ -

 

致命暴龍 I 衍生

 

恐暴龍

 

致命暴龍 I(生產)

 

2评论0

 

-0.2

 

游侠网

 

龍评论50    龍封力[]

 

- - -

 

致命寬劍 II 

 

308

 

-0.2

 

游侠网

 

龍2评论0    龍封力[]

 本文其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时杂五烩九(北京28是正规福彩吗? www.hoidress.com)不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
------分隔线----------------------------

随机推荐

阴阳师手游ssr式神_阴阳师ssr式神排名_阴阳师式神排名
阴阳师手游ssr式神_阴阳师ssr式神排名_阴
阴阳师手游ssr式神_ 阴阳师ssr式神排名_阴阳师式神排名 阴阳师手游茨木
阴阳师手游攻略_阴阳师手游新手攻略_阴阳师新手最强攻略
阴阳师手游攻略_阴阳师手游新手攻略_阴
阴阳师手游攻略_ 阴阳师手游新手攻略_阴阳师新手最强攻略 新手玩家刚
 斗鱼tv最新韩国女主播朴妮唛骚首弄姿有一套 朴妮唛艳照曝光 微博原文: “你们好 我是朴妮唛” 当前斗鱼tv已经有多位韩国美女主播入驻【sexba】
斗鱼tv最新韩国女主播朴妮唛骚首弄姿有
【斗鱼tv最新韩国女主播朴妮唛】近日韩国美女主播朴妮唛认证微博发出
 使命召唤ol新兵招募计划活动地址 新手福利领取地址 活动地址: 【97xxuu.com】
使命召唤ol新兵招募计划活动地址 新手福
【海峡企业新闻网2015年08月24日讯】使命召唤ol新兵招募计划活动正在进
分享到:
|??2018-05-13发布??|?? 次关注??? 收藏

最新评论 已有条评论

?